VALIDITY (QUANTITATIVE)

1. MEMBINA SOAL SELIDIK
Soal selidik hendaklah diberikan kepada pakarbidang berkenaan untuk mengesahkan.

0 comments:

Post a Comment