Mengapa individu bermasalah : Perspektif CTRT

Mengikut Glasser (1998) konflik timbul apabila apa yang individu itu inginkan (quality world) tidak sama dengan apa yang individu itu dapat dalam dunia sebenar (perceived world). Oleh itu, ianya akan mewujudkan pleasure (keseronokan) dan painful (kesakitan) melalui skala imbangan (comparing place). Perkara ini akan mempengaruhi tingkahlaku keseluruhan (total behavior) yang merangkumi aspek tingkah laku, pemikiran, perasaan dan fisiologi. Keseluruhan tingkahlaku (total behavior) inilah yang akan menyumbang kepada indentiti berjaya dan identiti gagal. Bermula di sinilah seseorang kaunselor seharusnya menolong individu terutama insan yang beridentiti gagal. Personaliti gagal terbentuk apabila individu gagal memenuhi prinsip keperluan asasnya dengan cara yang bertanggungjawab. Personaliti gagal biasanya kecewa dengan kehidupan dan sentiasa menafikan kegagalan yang mereka hadapi untuk mengurangkan kesakitan yang dirasainya. Akibat kekecewaan dan putus asa tadi, personaliti akan memilih simptom negatif dan akhirnya mengalami tingkahlaku yang tidak efektif. Individu yang gagal ini akan melarikan diri daripada tanggungjawab setelah emosi dan pemikirannya terganggu (Glasser 1965; 1998 & 2000). Maka, di sinilah besarnya peranan Terapi Realiti untuk menolong individu yang beridentiti gagal tadi.

0 comments:

Post a Comment