Latihan Ilmiah

Syukur Alhamdulillah kerana saya dapat menjalankan penyeliaan yang baik pada semester lepas.
Semoga semester ini pelajar-pelajar di bawah seliaan saya dapat menjalankan latihan ilmiah dengan jayanya.
Bersama dengan ini di senaraikan tajuk yang telah selesai saya melakukan penyeliaan dan sedang menjalankan penyeliaan.
Semoga semester ini lebih baik daripada semester lepas...
LATIHAN ILMIAH YANG LULUS DAN TELAH DI SELESAIKAN OLEH PELAJAR SEMESTER 1 2008/2009

Kesedaran Kerjaya dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Daerah Kota Bharu
Memahami pelajar ponteng sekolah berdasarkan kepada perspektif Choice Theory (Teori Pilihan)
Kemurungan dalam kalangan pelajar anak Yatim di Selangor
Memahami stres dalam kalangan kaunselor di sekolah menengah di Perak
Memahami pengurusan kaunseling dalam kalangan kaunselor di sekolah menengah di Kelantan
Kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar di sekolah menengah
Konsep kendiri dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Perak
Memahami pelajar ponteng sekolah daripada perspektif Tingkah Laku
Tahap tekanan pelajar yang mempunyai akademik cemerlang di sekolah menengah di Perak
Memahami pelajar merokok daripada perspektif Tingkah Laku
Memahami stres pelajar rendah akademik di Perak
Kebolehpercayaan Soal Selidik Konsep Kendiri Kolektif dalam kalangan pelajar di sebuah Kolej Swasta

LATIHAN ILMIAH DALAM PROGRES

Kebimbangan sosial dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Kedah
Memahami tingkah laku penglabelan berdasarkan perspektif Choice Theory (Teori Pilihan)
Memahami visi dan misi PERKAMA daripada perspektif tokoh kaunseling
Memahami tingkah laku pelajar bermasalah daripada perspektif Choice Theory (Teori Pilihan)
Kebimbangan sosial dalam kalangan pelajar sekolah menengah
Memahami sejarah perkembangan PErsatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA)
Analisis Kebolehpercayaan Soal Selidik Self Compassion (Belas Kasihan) dalam kalangan pelajar di Kolej Swasta
Memahami masalah pelajar pendidikan khas daripada perspektif Choice Theory (Teori Pilihan)
Kesan Kaunseling Kelompok REBT terhadap persepsi keluarga, penghargaan kendiri dan kemurungan dalam kalangan ibu bapa bercerai.
Memahami tingkah laku bermasalah disiplin berdasarkan perspektif Choice Theory

0 comments:

Post a Comment