MENDALAMI ILMU

ADVANCED INTENSIVE WEEK
Ibarat seorang yang mengaji alif, baa, taa. Saya ingat mertua saya kata apa makna alif, baa, taa? Apa makna dalam Al-Fatihah. Ertinya setiap ilmu yang dipelajari mempunyai makna yang tersirat. Bukan mudah ingin mendalami ilmu yang dipelajari. Ia memerlukan kecintaan, kesungguhan dan pengorbanan. Ia memerlukan seseorang yang memilih yang telah sedia menanggung risiko yang dia pilih. Banyak masa dan tenaga yang saya curahkan untuk mendalami CTRT. Setelah mendapat certified dalam bidang CTRT saya kira hampir RM 7000 juga yang dibelanjakan. Saya rasa puas dan syukur ke hadrat Allah kerana sekurang-kurangnya satu tahu lebih mendalam sedikit tentang CTRT berbanding saya hanya mendengar di bilik kuliah. Benarlah kata orang untuk mendapat ilmu yang mendalam kita mesti berguru dengan guru yang ahli tentang bidang tersebut. Paling tidak biar pun kita ini biasa, namun kita sudah beza atara biasa dan mendalam sesuatu ilmu.

0 comments:

Post a Comment